Vedic Art

"Med penslarna i himlen och fötterna på jorden".

 citat : Curt Källman

 Vedic Art


Vedakunskapen är baserad på naturlagarna och använder konsten som ett instrument för utveckling och självkännedom.

De 5000 år gamla Veda skrifterna ger oss en väg att gå för att uppnå ett högre medvetande.

Konstnären Curt Källman fick i uppdrag av den indiske mästaren Maharishi Mahesh Yogi att förmedla dessa kunskaper

till västvärlden och på så sätt hjälpa oss att transformeras innifrån och ut. Curt grundade Vedic Art i början på 1980-talet.

Han fortsatte under mer än 20 år att undervisa och utveckla Vedic Art  med ett omfattande kursprogram.

Curts son Johannes för numera hans livsverk vidare.


Vedic Art lär inte ut hur man målar -Vedic Art är ett sätt att minnas hur man målar. " Använd kompassen du har i din

hjärna och finn vägen till fredens kammare i ditt hjärta, då kommer du att finna nyckeln till hur livet kan levas och hur en målning kan öppna dörrar både i himmelen och på jorden" Curt Källman.


Vedic Art består av 17 principer som fungerar som en "navigationskarta" som hjälper oss att hitta hem i oss själva.

Det finns inget rätt eller fel inom Vedic Art, och man behöver inga förkunskaper, vem som helst kan lära sig de

17 principerna. För varje steg man tar inom de 17 stegen så kommer man till olika insikter i sitt liv, saker som kan ha

legat dolt i det undermedvetna kan komma up till ytan och börja att läka. Det är på detta sett som Vedic Art kan hjälpa

oss att höja vårt medvetande. Underbart sett att hitta tillbaka till glädjen med att skapa. Vedic Art skapar så mycket glädje inte bara till den som skapar utan också till sin omgivning som kan få ta del av den fantastiska energi som kommer från den skapades inre själ/uttryckssätt.Maharishi Mahesh Yogi

Curt Källman

1938-2010

 

Vedic Art Master Lineage


MAHARISHI MAHESH YOGI

/

      Curt Källman

          /

                  Nelly Strömberg

/

Barbara Anna


/

Anette Nyqvister

Omdömmen från några av mina tidigare kursdeltagare.Har kursen uppfyllt dina förväntningar?

-Ja, absolut!

-Ja, det har varit jättekul!

-Ja.

-Absolut.


På vilket sett?

-Jag har kommit igång och skapat med färg. Anette har visat/berättat om glädjen att måla och fått mig att våga prova och se möjligheter och utveckling i min "konst".

-Jag har fått lusten att måla tillbaka.

-Har släppt prestation och kunnat vara mig själv.

-Visste inte vad jag skulle förvänta mig, men hade en önskan om att våga måla. Det har uppfyllts.


Vad tycker du är den största insikten du fått efter att ha gått kursen?

-Att mina tavlor talar till mig.

-Att det finns en frihet i skapandet. Alla kan skapa och det är en glädje och välsignelse.

-Att alla har stora uttryckssätt och olika sätt att komma fram till sitt slutresultat. Alla är unika. Alla har rätten att vara  unik utan att bli bedömd. Det är det som är så bra med Vedic Art.

-Att jag kan skapa utifrån inre bilder och lekfullhet i skapandet.


Andra tankar eller ideèr du vill dela med dig av?

-Anette är en sån härlig inspiratör!


Kan du rekommendera kursen till andra?

-Ja.

-Ja.

-Ja, absolut.

-Absolut!